A A A
Direktor * Oberärzte * Fachärzte * Assistenzärzte * Chefsekretariat * Sekretariat * DV-Organisation * Webseiten

 

Direktor

Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann
Direktor

Tel.: 06421/58-66239
Rainer.Hofmann@med.uni-marburg.de

 

Oberärzte

Dr. Selim Sevinc
Leitender Oberarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
Sevinc@med.uni-marburg.de
Dr. Christian Keil
Geschäftsführender Oberarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
keilc@med.uni-marburg.de
Dr. Fabian Brüning
Oberarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
bruening@med.uni-marburg.de
Dr. Hendrik Heers
Oberarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
heers@med.uni-marburg.de
Dr. Marius Wiegand
Oberarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
marius.wiegand@med.uni-marburg.de

 

Fachärzte

Dr. Christine Fischer
Fachärztin

Tel.: 06421 / 58-62479
christine.fischer@staff.uni-marburg.de
Dr. Markus Maier
Facharzt

Tel.: 06421 / 58-62479
maierm@med.uni-marburg.de

 

Assistenzärzte

Jonas Beckmann
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
jbeckma@med.uni-marburg.de
Dr. Marcus Derigs
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
derigs@med.uni-marburg.de
Matthias Giese
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
Dr. Marie Kaphammel
Assistenzärztin

Tel.: 06421 / 58-62479
Fabian Kormann
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
fabiannorbert.kormann@uk-gm.de
Dr. Laura Müller
Assistenzärztin

Tel.: 06421 / 58-62479
laura.mueller2@uk-gm.de
Henner Schreiber
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
henner.schreiber@med.uni-marburg.de
Baram Shahid
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
baram.shahid@uk-gm.de

 

Chefsekretariat

Jutta Fischer
Chefsekretariat

Tel.: 06421/58-66239 Fax: 06421/58-66242
Anette Wachtel
Chefsekretariat

Tel.: 06421/58-66239 Fax: 06421/58-66242
Anette.Wachtel@med.uni-marburg.de

 

Sekretariat

Romina-Julienne Beane
Sekretariat

Tel.: 06421/58-62513 Fax: 06421/58-65590
Romina-Julienne.Pfeffer@med.uni-marburg.de
Barbara Maygatt-Haberzettl
Sekretariat und Terminvergabe stationäre Aufnahmen

Tel.: 06421/58-64475 Fax: 06421/58-65590
Tanja Paul-Schumann
Studentensekretariat

Tel.: 06421/58-62479
Tanja.Paul@med.uni-marburg.de

 

DV-Organisation

Henner Schreiber
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
henner.schreiber@med.uni-marburg.de

 

Webseiten

Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann
Direktor

Tel.: 06421/58-66239
Rainer.Hofmann@med.uni-marburg.de
Henner Schreiber
Assistenzarzt

Tel.: 06421 / 58-62479
henner.schreiber@med.uni-marburg.de