A A A
Medizinische Klinik und Poliklinik III - Leitung * UDZM Leitung * UDZM Sekretariat * Diabetes-Schulungszentrum-Leitung * Diabetes-Schulungszentrum * Diabetologische Schwerpunktpraxis im MVZ * Interdisziplinäres Zentrum Diabetischer Fuß-Leitung * Interdisziplinäres Zentrum Diabetischer Fuß * Webseiten * A-Z

 

Medizinische Klinik und Poliklinik III - Leitung

Prof. Dr. med. Andreas Schäffler
Direktor

Tel.: 0641/985-42751 Fax: 0641/985-42759
Andreas.Schaeffler@innere.med.uni-giessen.de

 

UDZM Leitung

Dr. med. Michael Eckhard
Ärztlicher Leiter

Tel.: 0641-985-57000
michael.eckhard@innere.med.uni-giessen.de

 

UDZM Sekretariat

Ursula Lauer
Sekretariat UDZM

Tel.: 0641-985-57000 Fax: 0641-985-57199
ursula.lauer@innere.med.uni-giessen.de

 

Diabetes-Schulungszentrum-Leitung

Dr. oec. troph. Jutta Liersch
Leiterin Diabetes-Schulungszentrum

Tel.: 0641-985-57025 Fax: 0641-985-42889
jutta.liersch@innere.med.uni-giessen.de

 

Diabetes-Schulungszentrum

Dr. med. Daniel Winter
Funktionsoberarzt (UDZM, IZDF)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-57029
Daniel.Winter@innere.med.uni-giessen.de
Heidi Hofmann
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000
Frauke Weber
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000
Heike Weber
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-42887 Fax: 0641-985-42889
heike.weber@innere.med.uni-giessen.de
Kerstin Wollenhaupt
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000
Evelyn Lindner
Diabetesberaterin

Tel.: 0641-985-57000
Evelyn.Lindner@uk-gm.de

 

Diabetologische Schwerpunktpraxis im MVZ

Dr. med. Britta Fischer
Leiterin Diabetologische Schwerpunktpraxis im MVZ

Tel.: 0641-985-57000

 

Interdisziplinäres Zentrum Diabetischer Fuß-Leitung

Dr. med. Michael Eckhard
Ärztlicher Leiter

Tel.: 0641-985-57000
michael.eckhard@innere.med.uni-giessen.de

 

Interdisziplinäres Zentrum Diabetischer Fuß

Dr. med. Daniel Winter
Funktionsoberarzt (UDZM, IZDF)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-57029
Daniel.Winter@innere.med.uni-giessen.de
Christina Lückhof
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
christina.hermann@innere.med.uni-giessen.de
Evelin Ludwig
Fußambulanz

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
Ruth Reuter
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
Ruth.Reuter@innere.med.uni-giessen.de
Tatjana Tartsch
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505

 

Webseiten

Andreas Schultz
Leiter Wissenschaftlich Medizinische Dokumentation und Informatik (WiMDI)

Tel.: 0641/985-42842 Fax: 0641/985-42849
andreas.schultz@uniklinikum-giessen.de

 

A-Z

Dr. med. Michael Eckhard
Ärztlicher Leiter

Tel.: 0641-985-57000
michael.eckhard@innere.med.uni-giessen.de
Dr. med. Britta Fischer
Leiterin Diabetologische Schwerpunktpraxis im MVZ

Tel.: 0641-985-57000
Heidi Hofmann
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000
Ursula Lauer
Sekretariat UDZM

Tel.: 0641-985-57000 Fax: 0641-985-57199
ursula.lauer@innere.med.uni-giessen.de
Christina Lückhof
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
christina.hermann@innere.med.uni-giessen.de
Dr. oec. troph. Jutta Liersch
Leiterin Diabetes-Schulungszentrum

Tel.: 0641-985-57025 Fax: 0641-985-42889
jutta.liersch@innere.med.uni-giessen.de
Evelyn Lindner
Diabetesberaterin

Tel.: 0641-985-57000
Evelyn.Lindner@uk-gm.de
Evelin Ludwig
Fußambulanz

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
Ruth Reuter
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
Ruth.Reuter@innere.med.uni-giessen.de
Prof. Dr. med. Andreas Schäffler
Direktor

Tel.: 0641/985-42751 Fax: 0641/985-42759
Andreas.Schaeffler@innere.med.uni-giessen.de
Andreas Schultz
Leiter Wissenschaftlich Medizinische Dokumentation und Informatik (WiMDI)

Tel.: 0641/985-42842 Fax: 0641/985-42849
andreas.schultz@uniklinikum-giessen.de
Tatjana Tartsch
Podologin, Wundexpertin (ICW/TÜVcert)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-42505
Frauke Weber
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000
Heike Weber
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-42887 Fax: 0641-985-42889
heike.weber@innere.med.uni-giessen.de
Dr. med. Daniel Winter
Funktionsoberarzt (UDZM, IZDF)

Tel.: 0641-985-57028 Fax: 0641-985-57029
Daniel.Winter@innere.med.uni-giessen.de
Kerstin Wollenhaupt
Diabetesberaterin DDG

Tel.: 0641-985-57000